Beskæftigelsesindsats i en virksomhed med en stærk virksomhedskultur og højt til loftet

Virksomhedsporten leverer flere ydelser til de Jobcentre, der samarbejdes med i partnerskabsaftaler.


Eksempler på forløbstyper:

  1. Individuelt tilrettelagt job- og udviklingsforløb for ledige, som har behov for støtte for at opnå tilknytning på arbejdsmarkedet. Det er ofte ledige med komplekse problemstillinger, som ikke kan opnå tilknytningen gennem optræning i praktik i en anden type virksomhed.

  2. Individuelt tilrettelagt job- og udviklingsforløb for nytilkomne flygtninge i samarbejde med den lokale sprogskole med henblik på at træne den sproglige, og arbejdskulturelle udvikling på en arbejdsplads.

  3. Individuelt tilrettelagt ressourceforløb i tæt samarbejde med den koordinerende sagsbehandler. 

  4. Beskyttet beskæftigelse for førtidspensionister i udviklende job med henblik på at opnå ansættelse i skånejob.

  5. Opkvalificering i og støtte til samarbejdsvirksomheder, som ønsker at etablere jobs for udsatte ledige.

  6. Hotline for samarbejdsvirksomheder, som ønsker at etablere jobs for udsatte ledige.

  7. Information til alle interesserede om udviklingen af de latente ressourcer, der er i den medarbejdergruppe, som i dag står udenfor arbejdsmarkedet.

 

Alle ydelser er tilpasset den lokale kontekst og Jobcentrenes behov og varierer derfor fra afdeling til afdeling. For os er det meget vigtigt at samarbejde tæt med Jobcentrene, derfor inviterer vi altid det lokale jobcenter med i et samarbejdsforum for at kvalitetssikre og udvikle de ydelser vi leverer, dermed opnår vi det bedste og mest effektive tilbud den ledige.

 

Ramsdal

- mennesker i job

Heidi Refsgaard Steensen

Ønsker du at høre mere omkring vores forløbstyper, kontakt venligst direktør Heidi Steensen direkte på telefon eller mail.