Om Ramsdal Gruppen A/S

Ramsdal Gruppen A/S er en dynamisk konsulentvirksomhed i stadig vækst. Vi samarbejder med såvel offentlige som private virksomheder omkring opgaveløsninger inden for hele Human Resources-området. Vi lægger vægt på at skabe resultater i et tæt og forpligtende samarbejde med vores kunder, og vi tager altid udgangspunkt i kundens konkrete ønsker og behov– samtidig med at vi er en inspirerende og visionær sparringspartner.

Målsætning

Vi medvirker til at skabe fremtidssikrede løsninger, og vi tager derfor altid udgangspunkt i både kundernes nuværende og fremtidige behov. Vi lægger stor vægt på at lytte til kundens konkrete ønsker og forventninger – men vi kvalificerer os også som sparringspartnere med udgangspunkt i inspirerende og udfordrende oplæg i løsningsprocessen. Vi søger helhed i tingene, og vi bestræber os altid på at levere individuelle løsninger frem for standardiserede produkter og ydelser.

Ramsdal

- mennesker i job

Ramsdals værdier

Grundlæggende for alle Ramsdal Gruppens aktiviteter og ydelser er, at de baserer sig på de tre værdier tillid, kvalitet og pionerånd. For at leve op til disse målsætninger, lægger vi afgørende vægt på at forstå vore kunders behov og tilbyde dem optimale, individuelle løsninger frem for hyldevarer. Derfor møder vi opgaverne med en høj grad af fleksibilitet.


Tillid

Tillid viser sig i form af udbredt åbenhed, respekt og integritet. Vi er åbne og lyttende overfor de problemstillinger, som bliver lagt for dagen – fra såvel jobcentre, kandidater som virksomheder. Det tætte og forpligtende samarbejde sikres ved løbende og kvalitativ feedback.


Kvalitet

Vi tror, at det enkelte menneske rummer en række kvaliteter, der kommer til udtryk på forskellige måder. Den menneskelige ressource er forudsætningen for vækst i vort samfund. Det forpligtiger os til at levere en beskæftigelsesindsats, der bæres af en høj kvalitet. Det løser Ramsdal ved at levere individuelle, tilpassede forløb frem for færdige, faste koncepter. Og vægten er hele tiden lagt på at levere løsninger, der sikrer resultater på den lange bane i et tæt og forpligtigende samarbejde med vore kunder.


Pionerånd

Pionerånd er for Ramsdal en vigtig værdi, der rummer elementer som mod, entusiasme og lyst til at gå nye veje. Vore samarbejdspartnere og kunder vil opleve det i form af, at Ramsdals ansatte har vilje til at afprøve nye ideer og opgaver. Og der er på samme tid vilje og udholdenhed, når det gælder det lange, seje træk, der garanterer, at vi når i mål. Men vore værdier rækker videre. For det er kernen i vores forretningsmodel, vore arbejdsmetoder og til syvende og sidst – det som giver vores arbejde mening.