Ren succes for kommunalt beskæftigelsesprojekt

I samarbejde med rengørings-koncernen EliteMiljø har Ikast-Brande Kommune fået succes i et projekt med målsætningen om at uddanne mennesker på kanten af arbejdsmarkedet til faste gode jobs i rengørings-branchen

IKAST-BRANDE Win-win hedder det på moderne virksomhedsdansk, når en aftale giver gensidig gevinst. I Ikast-Brande Kommune glæder man sig lige nu over win-win-win. Her er en aftale om uddannelse og jobtræning af udsatte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet mellem kommunen og den kommunale leverandør af rengøring, EliteMiljø, blevet en foreløbig succes: Ud af de 18 første projektdeltagere er seks allerede overgået til faste ordinære jobs i EliteMiljø. I en branche som generelt de seneste år har haft udfordringer med at rekruttere arbejdskraft, og den udvikling forventer EliteMiljø vil stige i årene fremover. For Ikast-Brande Kommune er der en samfundsmæssig økonomisk gevinst ved at flytte borgere fra offentlig forsørgelse til fast job. Sammen med et vigtigt menneskeligt aspekt:

- Det er sundt og skaber livskvalitet at få en dagligdag med jobmæssigt indhold. Det er også en stor værdi i projektet, siger Charlotte Gye Sørensen, arbejdsmarkeds- og borgerservicechef i Ikast-Brande Kommune.

Træning i konkret job virker

Projektet, der officielt hedder Eksperimentarium for socialt ansvar på rengøringsområdet – i daglig talte rengøringsprojektet – blev etableret som del af aftalen, da EliteMiljø vandt licitationen over den kommunale rengøring.

- Vi ønskede alternative veje i forsøget på at få de, der er allerlængst væk fra arbejdsmarkedet, til at fungere i et job. Vi tror på, at arbejdsmæssig træning og rehabilitering i en konkret kontekst, i en virksomhed i stedet for i et konstrueret og kunstigt arbejdsmiljø, er den optimale løsning, siger Charlotte Gye Sørensen.

Eksperimentariet blev derfor etableret som et jobtræningscenter i virksomheden Ramsdal, som hører under EliteMiljø. Her får projektdeltagerne den nødvendige træning og uddannelse til et job som rengøringsassistent, som hver enkelt har behov for.

- Det kræver et godt samarbejde mellem virksomheden, det kommunale arbejdsmarkedsområde og de faglige organisationer. Så man får uddannelsen og træningen skruet rigtigt sammen og finder de rette dispensationer i de sociale kapitler, så man lønmæssigt kan skrue på løn og offentligt tilskud alt efter borgerens situation og udvikling.

Med jobgaranti som gulerod

Til gengæld har Elitemiljø stillet fast job som attraktiv gulerod for at gennemføre projektet.

- Det har været en kæmpe stor motivationsfaktor for deltagerne. Jobgarantien er et konkret mål, som giver langt mere værdi og mening i et beskæftigelsessprojekt.

At seks af 18 deltagere således allerede er i fast job, er naturligvis til glæde for alle parter.

- Det er en fantastisk stor tilfredsstillelse. Især fordi det traditionelt har været en stor udfordring at finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet for denne gruppe mennesker, siger Charlotte Gye Sørensen.

Politisk er der også tilfredshed over de foreløbige resultater:

- Samtidig smitter de positive erfaringer: Ikast-Brande Kommune kigger således allerede på mulighederne for at overføre projektet til andre områder, eksempelvis hotel- og restaurationsbranchen og gartner- og landbrugsbranchen, siger Birthe Sørensen (S), formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Ikast-Brande Kommune.