Offentlig Privat Innovationssamarbejde skaber økonomisk og menneskelig værdi!

Dette er historien om, hvordan en kommune og en virksomhed gik sammen om at træne langtidsledige borgere til varigt job og på én gang sparede millioner af kroner, vendte ledighed til loyal og specialiseret arbejdsstyrke og skabte værdi og livskvalitet for det enkelte menneske. Det er historien om en ekstraordinær indsats og om, hvad tætte strategiske samarbejder mellem det offentlige og private kan føre med sig både økonomisk og menneskeligt. Og så er det historien om, at det ganske enkelt ikke kan betale sig, ikke at engagere sig i innovationssamarbejder på tværs af sektorer.

Ikast-Brande Kommune og Elite Miljø (COOR) har i et Offentligt Privat Innovationssamarbejde (OPI) skabt et forløb, hvor langtidsledige borgere trænes med henblik på varigt job i Elite Miljø (COOR). Ambitionerne er høje, og der er meget på spil. Kommunen kan spare et stort millionbeløb ved at få borgere ud af offentlig forsørgelse. Elite Miljø (COOR) får som leverandør et tæt samarbejde med kommunen, og har udsigt til dedikerede og loyale medarbejdere, som er trænet specifikt til den opgave, der skal udføres. Den enkelte borger har udsigt til målrettet træning og et løfte om beskæftigelse. Det handler om livskvalitet. Det handler om økonomi. Men hvad satte aktørerne i gang? Som med andre innovationsprojekter, startede det med et reelt behov, og nogle udfordrende spørgsmål.

Det startede med nogle brændende spørgsmål

Hvordan skaffer vi som kommune vores langtidsledige borgere i job? Hvordan skaffer vi som privat rengøringsvirksomhed dedikerede og loyale medarbejdere? Komplekse spørgsmål, som der kan være mange svar på. Kommunen og virksomheden kan forsøge og løse problemerne i hver deres verden, og det er jo oplagt at igangsætte de velkendte indsatser. Kommunen kan via jobcentret og sagsbehandleren igangsætte aktiverings- eller uddannelsesindsatser. Historisk er sådanne tiltag kendt for at have begrænset succes. Rengøringsvirksomheden kan forsøge at rekruttere på traditionel vis. Også en metode med svingende resultater, ikke mindst i brancher med medarbejdere med korte uddannelser eller helt uden uddannelse. Der er brug for at gøre noget nyt.

OPI og ny lovgivning giver nye muligheder for virksomheder og kommuner

OPI tanken kombineret med en bestemmelse i den nye udbudslov, giver kommunerne mulighed for at gå i dialog med leverandører og nytænke løsninger forud for et udbud. Dette åbner op for hidtil usete samarbejder, hvor idéerne kan flyde mere frit i de indledende faser, frem for at kommunen selv skal formulere en forholdsvis fast udbudsramme. I dette tilfælde tog Henning Hansen, som er kommunaldirektør i Ikast-Brande Kommune, initiativ til at undersøge om det var muligt at kombinere et rengøringsudbud med en ekstraordinær indsats for at bringe borgere fra passiv forsørgelse til job. Han udtaler: "Formålet med samarbejdet med Elite Miljø (COOR) er at skabe beskæftigelse til mennesker, som er langt fra arbejdsmarkedet. Vi ønsker ikke at kalde denne gruppe af borgere socialt udsatte, men er vendt tilbage til den gamle betegnelse langtidsledige. Bare fordi en person har været på kontanthjælp i 5 år eller mere, behøver personen jo ikke at opleve sig selv som socialt udsat." Elite Miljø (COOR) tog imod initiativet med stor entusiasme. Regionsdirektør i Elite Miljø (COOR), Annette Vindstrup: "Ikast-Brande tør gå forrest, og viste med OPI forløbet at innovative tiltag giver nye og bedre resultater." 

Hvordan er projektet designet?

Elite Miljø (COOR) vandt udbuddet om opgaven efter en regulær udbudsrunde i samarbejde med Ramsdal Gruppen, og forløbet består overordnet set af følgende elementer:

  • Der er skabt et træningscenter, et "eksperimentarium", hvor deltagerne kan træne i miljøer, som er en simulering af de opgaver, som skal udføres hos Elite Miljø (COOR).
  • Der er plads til 15 personer ad gangen i centret.
  • I centret bliver de ledige klar til job via konkret træning.
  • Efterfølgende kommer deltagerne i praktikforløb hos Elite Miljø (COOR) eller en lokal partnervirksomhed.
  • Et forløb kan var op til 18 måneder.

Hvad kræver det?

Som deltager i et OPI, hvor man tør gå nye veje, skal der investeres for at det bliver en succes. Alle aktører smider noget i puljen. Viden og erfaring deles naturligvis i de forskellige dele af forløbet, men det kræver også mere håndfaste bidrag.

Ikast-Brande Kommune bidrager med ressourcer i både udvikling og drift. Det er en investering, som kan mærkes. Annette Vindstrup udtaler: "Ikast-Brande har ikke bare dedikeret ressourcer i udviklingsforløbet. De har også dedikeret de nødvendige ressourcer i driftsfasen, såvel som på beslutningsniveau og på operationelt niveau. Dette er helt afgørende for de flotte resultater, som vi sammen har opnået." 

Elite Miljø (COOR) bidrager med en jobgaranti til alle nye medarbejdere, som gennemfører hele forløbet.

Den enkelte borger er naturligt nok i centrum, og skal lære nye evner og anvende sine personlige ressourcer. Borgeren må derfor bidrage med den vilje, forandringsparathed og disciplin, som det kræver at være i et træningsforløb og senere i praktikforløb og fast job.

Mål og foreløbige resultater

Projektet har kun kørt i 7 måneder, og perspektivet rækker mange år frem. Derfor kan det være for tidligt at vurdere resultaterne. Men indtil videre ser det meget positivt ud. Henne Hansen fortæller: "Vi har været i gang i et halvt års tid, og der er allerede 4 borgere, der er kommet i beskæftigelse – og to personer mere er stærkt på vej. Målet er, at 8-10 personer ud af de 15 borgere, der deltager i dette offentlige-private eksperimentarium kommer i beskæftigelse." Det bliver spændende at følge projektet fortsatte udvikling og resultater.

De gode råd til andre, der vil og tør

Budskabet fra Henning Hansen og Annette Vindstrup er entydigt. Tænk nyt og tænk ud over egen organisation, når fremtidens udfordrer skal håndteres. Her med Annette Vindstrups ord: "Det er fuldstændigt oplagt at kombinere sådanne udbud med en indsats, som den vi her har skabt. Ud over den værdi, som det skaber for de mennesker, der kommer i job, har det vist sig, at Ikast-Brande Kommune kan spare langt flere penge, når Elite Miljø (COOR) bringer 15 borgere fra passiv forsørgelse til selvforsørgelse, end de kunne have gjort ved at vælge mere traditionelle tilgange."

De er også enige om, at man skal være opmærksom på at anvende de nye muligheder på en ordentlig måde, og nogle har da også kritiseret de nye muligheder omkring "sociale klausuler", for at være en mulighed for at udnytte f.eks. praktikforløb til at skaffe billig arbejdskraft. Det stiller krav til både kommuner og virksomheder at tænke denne type projekter på en måde, som skaber reel værdi for kommune, virksomhed, og især for borgerne. Henning Hansen understreger: "Vi taler om vores samarbejde med Elite Miljø (COOR) som et innovativt eksperimentarium frem for at bruge den mere låste tilgang, der ligger i de sociale klausuler".

Værdiskabelsen for alle parter i dette projekt er til at tage og føle på. Alle vinder! Både økonomisk, samfundsmæssigt og menneskeligt. Så det er bare om at komme i gang med at udforske mulighederne og udfordre dig selv og din organisation på, om I ikke skulle få gang i noget Offentlig Privat Innovationssamarbejde. Det kan ikke betale sig at lade være.

Link til Elite Miljø (COOR)