Tilbage til medarbejderoversigt

Asger Stenhøj Schmidt

Teamleder Virksomhedsporten

Jeg er gift med Helene siden 1980, vi har 3 børn og 8 børnebørn.

Jeg er udlært smed, har en alsidig arbejdserfaring fra private og offentlige arbejdspladser, samt en årrække som selvstændig.

Min lederuddannelse har jeg fra de faglige organisationer, da jeg har været afdelingsformand for FOA i Aabenraa. Jeg har mit sociale engagement fra mange forskellige udvalg, bl.a. det sociale koordinationsudvalg og andre kommunale udvalg, da jeg en årrække også var kommunal politiker.

Jeg er ansvarlig for den daglige ledelse af Virksomhedsporten Kolding Bibliotek og deltager i den daglige drift på alle niveauer. Vi er, foruden mig selv samt en studerende der har et sabbatår, 16 personer der er ansat i forskellige fleksjobs, 1 af disse som teknisk servicemedarbejder, yderligere 1 som teknisk servicemedarbejder / chaufførafløser, 2 som chauffører, 12 som bogopsætter / sorter vagt med mere og 8 studerende / ungarbejdere. De ansatte i fleksjob arbejder fra 3 – 20 timer i ugen. De studerende / ungarbejdere som bogopsætter og sorter vagt, de arbejder fortrinsvis tre sammen fra kl. 16.00. – 18.00. på hverdage og kl. 10.00. – 14.00. på lørdage. I vinterhalvåret har de fleks ansatte også en søndagsvagt fra kl. 13.00.-16.00.

Virksomhedsporten servicerer biblioteket med sortering af afleveret materiale (Ca. 500.000 på årsplan) På plads sætning af materialer og finde reserveret materiale, disse opgaver kræver stor disciplin og nøjagtighed. Vi bringer bøger ud til institutioner, de øvrige 3 biblioteker i kommunen og de 5 biblioteks-stationer der er fordelt over kommune i lokale forretninger eller haller. Vi har diverse kørselsopgaver samt mest indvendige pedelopgaver. Drift opgaver, lige fra småreparationer, tilsyn, registrering, daglig vedligeholdelse, til opstilling ved forskellige arrangementer.

Motto:

¨Frihed under ansvar¨

¨Går du i andres fodspor, kommer du aldrig foran¨