Tilbage til medarbejderoversigt

Asger Stenhøj Schmidt

Teamleder Virksomhedsporten

Jeg er gift med Helene siden 1980. Vi har 3 børn og 5 børnebørn.

Jeg er udlært smed, har en alsidig arbejdserfaring fra private og offentlige arbejdspladser, samt en årrække som selvstændig.

Min lederuddannelse har jeg fra de faglige organisationer, da jeg har været afdelingsformand for FOA i Aabenraa, fra 1991 til 2002. Jeg har mit sociale engagement fra mange forskellige udvalg, bl.a. det sociale koordinationsudvalg og andre forskellige kommunale udvalg, da jeg en årrække også var kommunalpolitiker.

Jeg er ansvarlig for den daglige ledelse af Virksomhedsporten Kolding Bibliotek og deltager i den daglige drift på alle niveauer.

Vi er, foruden mig selv, 1 fuldtids og 1 deltids ansat som servicemedarbejder / bogopsætter.

21 personer er ansat i forskellige fleksjobs, 2 af disse som tekniske servicemedarbejdere, 2 som chauffører, 16 som bogopsættere / sortérvagt og 1 som afløser for dem alle. De ansatte i fleksjob arbejder fra 4 – 20 timer i ugen. Desuden er der tilknyttet 6 studerende som ungarbejdere / bogopsættere og sortérvagt, de arbejder fortrinsvis to sammen fra kl. 16.00 – 18.00 på hverdage og mellem 10.00 – 16.00 i weekender.

Virksomhedsporten servicerer biblioteket med sortering af afleverede bøger (Ca. 500.000 på årsplan) på plads-sætning af bøger, og finde reserverede bøger. Disse opgaver kræver stor disciplin og nøjagtighed. Vi bringer bøger ud til private og institutioner, har diverse kørselsopgaver samt, mest, indvendige pedelopgaver, driftsopgaver - lige fra småreparationer, tilsyn, registrering, daglig vedligeholdelse, til opstilling ved forskellige arrangementer.

Motto:

¨Frihed under ansvar¨

¨Går du i andres fodspor, kommer du aldrig foran¨