Virksomhedsporten har indgået aftale med Tønder Kommune

Virksomhedsporten har indgået aftale med Tønder Kommune om etablering af en ny afdeling i Tønder pr. 1. maj 2016.

Vi har en målsætning om at Virksomhedsporten skal markere sig som en dynamisk, udviklingsorienteret og attraktiv samarbejdspartner for både offentlige myndigheder og private virksomheder med foreløbig 20 afdelinger i Danmark inden udgangen af 2017.

Med etableringen af en række afdelinger med forskellige og individuelle specialer opnår vi bedre mulighed for at løse opgaver for vores private samarbejdspartnere ved udsving i deres opgavemængde, og vi sikrer en høj stabilitet og kvalitet i løsningen af de enkelte produktions- og serviceopgaver.

Som det seneste skud på stammen har Virksomhedsporten indgået aftale med Tønder Kommune om etablering af en ny afdeling i Tønder pr. 1. maj 2016. I praksis vil der være tale om en virksomhedsoverdragelse af driftsmidler i en igangværende virksomhed, og der vil ske en virksomhedsoverdragelse af de berørte medarbejdere.

Tønder Kommune har 1. april 2016 udsendt følgende pressemeddelelse: Virksomhedsoverdragelse af Kompetence Center Tønder