LEVERANDØR SAMARBEJDE

Siden maj har Presse- og EHS afdelingen været i gang med et projekt omkring affaldssortering.

Siden maj har Presse- og EHS afdelingen været i gang med et projekt omkring affaldssortering.

Formålet med projektet var at øge mængden af affald til genbrug, fremfor at sende det til forbrænding.

Ved at udlicitere rengøring af zinkbokse til den socialøkonomiske virksomhed, Ramsdal Virksomhedsporten har vi opnået en produktionsmæssig optimering.

Virksomhedsporten har derudover formået at iværksætte en bedre sortering af affaldet, hvilket er til gavn for miljøet og medvirkende til en økonomisk besparelse for os.

Der er flere fælles projekter mellem SPTT og Virksomhedsporten i støbeskeen.