Banebrydende samarbejde skal få langtidsledige i fast job

Et fast job med en god løn venter de borgere, som bliver en del af et nyt samarbejde mellem Ikast-Brande Kommune, rengøringsselskabet Elite Miljø og Ramsdal Gruppen.

Ikast-Brande Kommune går nye veje for at hjælpe nogle af de borgere, der har sværest ved at finde et job. I samarbejde med Elite Miljø A/S og Ramsdal Gruppen A/S opretter kommunen et træningscenter i Ikast, hvor en gruppe langtidsledige skal lære at begå sig på en arbejdsplads og at gøre rent. Et fast job til en god løn venter forude for de borgere, der gennemfører træningsforløbet.

Ikast-Brande har netop valgt Elite Miljø A/S til at varetage den samlede opgave med rengøring i de kommunale institutioner. Det er første gang, at en kommune på den måde kombinerer rengøringsopgaven med en indsats for at skaffe borgere i arbejde.

”Der er tale om en gruppe af borgere, som har mere end svært ved at komme i arbejde. Jeg glæder mig over, at vi med dette nye tiltag forsøger at ændre måden, vi får ledige i job på. Vi trænger til at finde nye løsninger, ” siger Ikast-Brandes borgmester Carsten Kissmeyer (V).

Kommunen har valgt at bruge en bestemmelse i den nye udbudslov, som giver mulighed for at gå i dialog med en leverandør og nytænke en løsning forud for et udbud. Regionsdirektør i Elite Miljø A/S, Annette Vindstrup, roser Ikast-Brande Kommune for modet til at tænke nyt.

”Gennem de seneste år har vi ofte set, at der alene er fokus på prisen, og at den billigste udbyder vinder. Efterfølgende vil udbyderen typisk vælge at ansætte medarbejdere, der kan leve op til en høj effektivitet. Her er der tænkt anderledes, hvilket giver plads til en ny type medarbejdere, og hvor det at bringe borgere fra passiv forsørgelse til job er en væsentlig værdi, ” siger Annette Vindstrup.

De borgere, som bliver en del af det nye projekt, har i høj grad brug for, at der bliver ydet en ekstra indsats for at blive klar til job. Alle parter i projektet skal derfor gøre noget andet, end de ”plejer”, og være indstillede på at eksperimentere med for eksempel arbejdsmetoder, ny teknologi, samarbejde og så videre. Den første station på den lediges vej til en ny tilværelse med fast arbejde, bliver et træningscenter, som Elite Miljø i samarbejde med Ramsdal Gruppen A/S opretter i Ikast.

”Ramsdal er eksperter på området og har de socialfaglige kompetencer, som der er behov for. Vores partnerskab er et stærkt fundament for, at opgaven vil lykkes, ” siger Annette Vindstrup.

Hvis en ledig gennemfører hele træningsforløbet, garanterer Elite Miljø efterfølgende vedkommende et fast arbejde.

For Ramsdal Gruppen er det banebrydende at gå ind i et partnerskab med en organisation, der har et helt andet kerneområde end beskæftigelsesindsats, fortæller direktør Heidi Refsgaard Steensen.

”Projektet adskiller sig også fra andre opgaver, som Ramsdal varetager, fordi jobåbningerne står klar til borgerne. Dermed kan optræningen blive endnu mere målrettet og fokuseret, end når optræningen har en mere generel karakter. Desuden forventer vi, at netop denne forskel kan afspejles i borgerens motivation, ” siger direktør i Ramsdal Gruppen, Heidi Refsgaard Steensen.

 

Faktaboks:

 • Elite Miljø har vundet udbuddet hos Ikast-Brande Kommune efter en regulær udbudsrunde
 • Der er plads til 15 ledige ad gangen i træningscentret, her trænes evner og færdigheder
 • I centret bliver de ledige klar til job
 • Efterfølgende kommer de i praktikforløb hos Elite Miljø eller en lokal partnervirksomhed
 • Et forløb kan vare op til 18 måneder
 • Partnerskabet mellem Ikast-Brande Kommune, Elite Miljø og Ramsdal Gruppen er et resultat af et såkaldt Offentligt Privat Innovationspartnerskab (OPI)
 • Kontrakten løber frem til 30. juni 2022
 • Målet er at få borgere i fast arbejde hos Elite Miljø eller andre lokale virksomheder efter trænings- og praktikforløbet
 • Træningscenteret kommer til at ligge i Ikast og vil blive åbnet med en reception for alle, der har lyst til at deltage, 3. november

 

Kontakt for yderligere information

 • Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune: 30 76 48 66
 • Kommunaldirektør Henning Hansen, Ikast-Brande Kommune:  20 27 97 77
 • Regionsdirektør Annette Vindstrup, Elite Miljø A/S: 23 68 48 08
 • Direktør Heidi Refsgaard Steensen, Ramsdal Gruppen A/S: 25 23 02 32