Svendborg Vand og Affald deler viden

I Ugeavisen Svendborg forklarer Svendborg Vand og Affald lidt omkring deres samarbejde med Virksomhedsporten.

Sommertømningen slutter

Fredag den 26. august er sidste dag med sommertømning - herefter henter vi igen affald hver 14. dag.

Husk at du altid kan finde din afhentningsdag på vores hjemmeside eller i vores APP "Affaldsportal".

Miljøstationer

Miljøstationen ved Gudmehallen er flyttet om til Gudme Søpark på Søndergade.

Rettelse til seneste annonce:
Miljøstationen fra Bontvedvej er flyttet til Skovsbovej ved AP Møller  Kollegiet.

Pap og flamingo for sig

Husk at flamingo skal i containeren til restaffald, og ikke blandes med  pap.

Godt samarbejde

VA arbejder sammen med Virksomhedsporten, som arbejder med at skabe beskæftigelse til mennesker, der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet eller på anden vis har svært ved at finde beskæftigelse.

Hos Virksomhedsporten arbejder man under trygge rammer og arbejdets karakter giver de fleste muligheden for at deltage.

For VA betjener Virksomhedsporten et anlæg til sortering af dåser. Dåserne sorteres i3fraktioner: aluminiumsdåser, jerndåser samt pantdåser. Projektet med dåsesortering er etableret som et samarbejde, hvor VA stiller maskiner til rådighed og Virksomhedsporten stiller mandskab til rådighed.

I 2015 indsamlede vi ca. 946.000 stk. aludåser, ca. 813.000 stk. jerndåser og ca. 12.000 stk. pantdåser, svarende til ca. 36 tons.

VIS SOM PDF