Porten til arbejdsmarkedet

Projekt VirksomhedsPortens overordnede fokus er at øge arbejdskraftudbuddet og tilføre værdifuld og afprøvet arbejdskraft fra kandidatgruppen "på kanten af arbejdsmarkedet" til virksomheder i Region Syddanmark.

Projekt VirksomhedsPorten skal:
• Sikre fornødent arbejdsudbud af kvalificerede kandidater
• Etablere reelle jobmuligheder for personer, der lige nu står uden for arbejdsmarkedet
• Tilbyde undervisning/opkvalificering, for at sikre et solidt match mellem jobsøger og arbejdsgiver
• Udvikle "best practice" for succesfuld rekruttering og indslusning af medarbejdere i virksomheder i Region Syddanmark.
• Mindske bureaukrati og lette virksomhedernes adgang til rekruttering

Hvem er vi?
Et par af de stærkeste spillere inden for uddannelse, kompetenceudvikling og socialøkonomisk virksomhed i Region Syddanmark. Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem den socialøkonomiske virksomhed Virksomhedsporten A/S og uddannelsesinstitutionen Tietgen KompetenceCenter - med midler fra EU's Socialfond, tildelt af Syddansk Vækstforum.

Kontakt
Projektleder Jacqueline Andersen
Tlf.: 2523 0524
Web: projekt-virksomhedsporten.dk
Mail: info@projekt-virksomhedsporten.dk

 

Projektet er støttet af EU's Socialfond og tildelt af Syddansk Vækstforum