Tilbage til medarbejderoversigt

Signe Marie Nielsdatter

Beskæftigelsesfaglig konsulent Virksomhedsporten

Baggrund: Jeg er uddannet socialrådgiver og har tidligere været ansat som sagsbehandler på Jobcenter. Derudover er jeg faglært møbelsnedker med erfaring i produktion af inventar.

Min opgave: Jeg sætter rammerne for et beskæftigelsesrettet forløb, som er individuelt tilpasset den enkelte. Jeg arbejder med alle målgrupper.

Jeg ser det som min primære opgave at facilitere en positiv udvikling, hvor forløbsdeltageren bliver klogere på sig selv, får større erfaring med arbejdslivet samt får mod på og gejst til at begive sig ud på arbejdsmarkedet.

I praksis har jeg daglig kontakt med mine forløbsdeltagere og støtter dem i forhold til at opnå de aftalte mål. Jeg etablerer virksomhedspraktikker som et led i dette. På baggrund af dette forløb udarbejder jeg beskrivelser og rapporter til brug for Jobcenterets videre forløb.

Min tilgang: Jeg tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og erfaringer. Ud fra dette sætter jeg nogle trygge og konstruktive rammer for forløbet. Jeg lægger vægt på, at det er forløbsdeltageren selv, som er den primære ansvarsperson for sit forløb.