Tilbage til medarbejderoversigt

Ramund Hedegaard Bindeballe

Beskæftigelsesfaglig leder & HR konsulent Virksomhedsporten
Jeg er uddannet socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i Odense; dimitterede i 2005.
Jeg har udelukkende slået mine folder inden for beskæftigelsesområdet, hvor jeg har varetaget følgende funktioner inden for nedenstående områder:
 • Socialrådgiver
 • Proceskonsulent
 • Virksomhedskonsulent
 • Projektleder
 • Specialkonsulent
 • Socialfaglig/beskæftigelsesfaglig konsulent
Jeg har arbejdet inden for følgende områder inden for beskæftigelsesområdet:
 • Kontanthjælpsområdet
 • Sygedagpengeområdet
 • Fleksjobområdet
 • Dagpengeområdet (ledige akademikere)
 • Integrationsområdet
Jobcentre, virksomheder, kandidater og andre samarbejdspartnere vil blive mødt med følgende i samarbejdet med mig/Ramsdal:
 • TROVÆRDIGHED: Jeg siger, hvad jeg gør, og jeg gør, hvad jeg siger
 • DIALOG: Gennem dialog opnår vi en fælles forståelse for opgavens betydning, værdi, fokus m.v.
 • RESULTATER: Jeg arbejder benhårdt efter de gode resultater på (så vidt som muligt) alle parters vegne
 • SERVICE: Jeg yder en god service ved at holde så kort en afstand mellem dialog og handling som muligt, ved at behandle henvendelser inden for meget kort tid og ved at kende mine samarbejdspartneres behov så godt som muligt