Tilbage til medarbejderoversigt

Michael Rothbøll

Jeg har mangeårig erfaring som socialrådgiver og konsulent indenfor personaleområdet, med fokus på sygefravær, arbejdsfastholdelse og genplacering, samt ledelseserfaring indenfor beskæftigelsesområdet.

Gennem mit hidtidige arbejdsliv har jeg været i berøring med mange mennesker, i forskellige livssituationer og fra forskellige samfundslag, hvilket har bibragt mig et stort socialt engagement og stor menneskelig indsigt.

Som person er jeg handlekraftig og resultatorienteret – befinder mig vel i bestræbelserne på at opnå konkrete mål, dog gennem medindflydelse og åbenhed, hvor proces har en væsentlig plads.

Som konsulent i Ramsdal er jeg hovedsageligt beskæftiget med kontaktforløb for ledige og sygemeldte, som jeg via kvalificeret individuel vejledning og rådgivning hjælper tilbage til joblivet.