Tilbage til medarbejderoversigt

Line Væggemose Rømer

Beskæftigelsesfaglig konsulent Kompetence & Job

Baggrund:
Jeg er uddannet socialrådgiver og har flere års erfaring fra den offentlige forvaltning – senest fra et jobcenter. Jeg har primært arbejdet med ledige langt fra arbejdsmarkedet og har derfor stor erfaring med ”det lange seje træk”.

Opgaver:
Mine opgaver hos Virksomhedsporten er mangeartede, men består i store træk i at støtte den enkelte forløbsdeltager i sit beskæftigelsesrettede forløb ud fra de opsatte mål. Jeg er deres sparringspartner i hverdagen og afholder løbende samtaler med både forløbsdeltagere og deres sagsbehandlere, så vi alle trækker i samme retning og får lavet en plan, der holder. Jeg har fokus på udvikling og arbejdsmarked.

Tilgang:
Jeg har stor fokus på relationerne i mit arbejde, da jeg tror på, at relationerne er det bærende i meget af vores arbejde. Jeg tager udgangspunkt i forløbsdeltagerne og hvor de er. Jeg tør samtidig stille krav og udfordre forløbsdeltagerne, så de udvikler sig og vokser og får udnyttet deres fulde potentiale.