Tilbage til medarbejderoversigt

Knud Gether

Projektchef Virksomhedsporten

Jeg har en baggrund indenfor pædagogik, psykologi og undervisning. Jeg er uddannet maskinmester.

Jeg har været forstander på Sydlangelands Maritime Efterskole, Borgmester, lærer på Svendborg Søfarts Skole og virksomhedskonsulent i Ramsdal Svendborg , Afdelingschef i Virksomhedsporten A/S, Svendborg samt Projektchef.

I min nuværende funktion arbejder jeg med rekruttering af samarbejdsvirksomheder og kommuner i Region Syddanmark samt etablering af jobåbninger for projektdeltagere i projekt VirksomhedsPorten.

Jeg synes, at åbenhed, ærlighed og loyalitet samt direkte kontakt er vigtigt i et professionelt samarbejde.

"Den der har evnen, har pligten. Arbejdet udføres ved rettidigt omhu"