Tilbage til medarbejderoversigt

Jette Schulze

Afdelingschef Virksomhedsporten

Jeg er afdelingschef for Virksomhedsporten i Tønder.

Jeg er uddannet lærer med voksenpædagogisk speciale. Jeg har arbejdet som Indvandrerlærer, med speciale i suggestopædi, til brug for sprogindlæring af torturofre, i 4 år. Jeg er også uddannet handelsfaglærer med 13 års undervisningserfaring og har ledelseserfaring gennem 20 år i både offentlige og private virksomheder. Ansat på Hartmannsvej siden ultimo 2009.

Mine ansvarsområder er virksomhedsdrift, personaleledelse, kundekontakt etc. og  hvad der måtte kræves for at drive virksomhed.

Den daglige og direkte kontakt med både ansatte og forløbsdeltagere er vigtig for mig. Jeg deltager gerne i opgaver i produktionen,  da det her er muligt at møde alle i øjenhøjde.

Jeg er MEGET lokalt forankret og har et stort netværk. Jeg holder af en åben og ærlig dialog.

”Det er ikke det, man siger, men måden, det bliver sagt på”

”Ingen er forpligtet ud over sine evner, men man er forpligtet til at bruge dem, man har”