Tilbage til medarbejderoversigt

Charlotte Bommer

Beskæftigelsesfaglig konsulent Virksomhedsporten

Baggrund:
Jeg har arbejdet med området i forskellige sammenhænge gennem de seneste mange år, med beskrivelse af arbejdsevne, jobkonsulent funktioner for forskellige målgruppe, som dagpengemodtager, fleksjobber og flygtninge, hvor målet var job. Tillige haft jobklubber for flere målgrupper.


Min opgave:
Ressource- afklaring og beskrivelse med henblik på anvendelse af disse på arbejdsmarkedet. Støttende og motiverende samtaler, som klargør forløbsdeltagerne til at blive en del af det ordinære arbejdsmarked.