Andet Print

Har du teknisk viden? Og kan du sælge den?

Vi, i Ramsdal Profil Match, søger sammen vores kunde i Vejle Øst, en sælger, som er glad for de danske landeveje og som kan snakke biler, maskiner, og klargøring samt vedligeholdelsen heraf. Da stillingen ikke er normeret til et bestemt antal timer, er alle velkommen til at søge – fra dig, som gerne vil starte en ny karriere, til dig, som er gået på pension, men måske gerne vil arbejde deltid.


Det nye ansigt ud ad til

Som det nye sælgertalent i virksomheden skal du ud til autoforhandlere, klargøringsfirmaer, produktionsvirksomheder, renserier, trykkerier og så fremdeles, for at sælge kemiprodukter til brug ved klargøring, afrensning/affedtning, rengøring og vedligeholdelse. Vores kunde er en ny spiller på det danske marked. Virksomheden lever efter og op til følgende målsætning: ”Den bedste kvalitet. Den bedste service. Levering til tiden. Hver gang.”.

Virksomheden har egen produktion, og der lægges stor vægt på miljø og sikkerhed i hele værdikæden fra produktion til levering. Du kommer indledningsvis til at dække Trekantområdet, og en stor del af jobbet vil foregå over den telefon, du får stillet til rådighed. Du får frie rammer til at planlægge din egen hverdag, og du arbejder under novicen ’Frihed under ansvar’. Løbende vil der være mulighed for en større geografisk spredning.

Hvem leder vi efter?

For at få succes i stillingen, er det vigtigt, at du interesserer dig for biler og maskiner, da du kommer til at snakke meget om netop disse. Du skal være klar på at arbejde via en telefon, og du ser et ’nej’, som en mulighed for at åbne en dør.

Herudover ser vi gerne, at du:

  • Har tidligere erfaring som mekaniker, autoforhandler, produktionsmedarbejder, klargøring eller lign.
  • Har hænderne skruet rigtigt på
  • Finder det naturligt at jagte den gode handel
  • Tager ansvar, arbejder selvstændigt og struktureret
  • Er præsentabel og har viljen til succes

Løn og ansættelsesforhold

Lønnen består af en attraktiv provisionsordning. Det forventes, at du bruger din egen bil i jobbet, og du vil få betalt kilometerpenge efter statens takster. Inden opstart vil du blive grundigt oplært, og du vil overtage den allerede eksisterende kundeportefølje.

Timetallet aftales i ansættelsesprocessen.

Opstart: Hurtigst muligt – men vi venter gerne på den rette kandidat.

Virksomheden

Virksomheden har base i Vejle Øst og har hurtigt etableret sig, som en markant og stærk profil på markedet. I virksomheden er der et gennemtrængende fokus på service, samarbejde, innovation, miljø og sikkerhed. Virksomhedens salg af kemiske produkter til klargøring, rengøring og vedligeholdelse har, fra første til sidste led i værdikæden, haft førnævnte fokusområder som førsteprioritet. Der samarbejdes tæt med både kunder og leverandører; hvilket har resulteret i en særdeles god portefølje.

Sådan søger du stillingen

Hvis ovenstående har fanget din interesse, bedes du sende din ansøgning, samt CV med billede, til kolding@profilmatch.dk mærket "Salg". Alle ansøgninger behandles fortroligt.

Inviteres du til en samtale, vil du blive bedt om at fremvise en kopi af din straffeattest.

Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os på 75 61 04 53.

Bemærk at jobannoncen løbende genindrykkes på diverse jobportaler. Dette er udelukkende udtryk for, at rekrutteringsprocessen ikke er afsluttet, og ikke at den er startet forfra.