Fuldtid Print

En spændende ledelsesudfordring i Grønland

Vær med til at gøre en indsats for udsatte unge – og få en oplevelse for livet som leder af institutionen Orpigaq i Kangerlussuaq.

 

Orpigaq er en institution oprettet i 2012 for udsatte og sårbare grønlandske unge, og oprindeligt etableret som et projekt af Fonden Kanonen med støtte fra Villum Fonden. Projektet var oprindeligt planlagt som femårigt og har som mål at skabe et socialpædagogisk behandlingssted i Grønland, således at grønlandske børn får det behandlingstilbud, de har brug for i nærområdet. Projektperioden er forlænget frem til 15. november 2018, og det er besluttet, at Orpigaq herefter fortsættes i regi af Fonden Kanonen.

Den nuværende leder af Orpigaq har efter en meget vellykket periode besluttet sig for at returnere til Danmark, og vi søger nu hans afløser til tiltrædelse d. 1. juni 2018.

Opgaven

Du bliver leder for en institution normeret til 10 pladser og med 23 medarbejdere. Institutionen har været inde i en meget positiv udvikling og står i dag et godt sted fagligt og resultatmæssigt. En ekstern evaluering, gennemført i efteråret 2017, viser en markant og positiv fremgang på stort set alle væsentlige områder. Målet er nu at stabilisere og fastholde den gode udvikling. Evalueringen peger på en række fokuspunkter og vil således være et godt udgangspunkt for en ny leder i forhold til at arbejde videre med bl.a.

  • rekruttering, introduktion og kompetenceudvikling af nye medarbejdere samt fastholdelse af eksisterende, fortsat fokus på trivsel m.v.
  • kontakten til- og samarbejdet med bygden og det omgivende samfund, formidling af resultater m.v. ledelse, struktur og systemer
  • fastholdelse og fortsat udvikling af det pædagogiske arbejde, aktivitetstilbud, den opnåede skolegang, tilknytningen til arbejdsmarkedet m.v.

Som leder vil du have en række spændende udfordringer i jobbet. Der er tale om en egentlig ledelsesopgave, og du forventes ikke at indgå i normeringen. Du referer til direktøren for Fonden Kanonen, med hvem du har jævnlig kontakt både i form af besøg i Danmark og øvrig kontakt pr. telefon og Skype.

”Personlighed – personlighed – personlighed…..”

Din faglige baggrund for at søge jobbet er ikke afgørende. Vi forventer, at du har en relevant grunddannelse, men det vigtigste er, at du har lyst til at prøve dig selv af som leder i et miljø, hvor udfordringerne generelt er store og hvor ledelse af fagpersoner med forskellige kulturelle baggrunde, er en del af dagligdagen.

Du skal være en person som ”fylder i landskabet” med dine egne meninger og holdninger. Du agerer ledelsesmæssigt i en passende balance mellem at være stringent og tydelig på den ene side, og lyttende og fordomsfri på den anden. Du trives i et flersproget arbejdsmiljø og evner at forstå og arbejde med kulturelle forskelle og karakteristika. Endelig skal du have lyst til Grønland og brænde for at gøre en forskel for en gruppe unge og en engageret personalegruppe.

Vi tilbyder dig

  • En unik mulighed for at kombinere løsning af en stor og vigtig opgave i det grønlandske samfund med en kæmpe oplevelse for dig og din familie
  • Introduktion i Danmark og en måneds overlap med den nuværende leder af institutionen
  • Mulighed for sparring med lederne i Kanonens øvrige institutioner i Grønland
  • En attraktiv løn samt boligordning
  • Attraktive forhold omkring supervision, rejser for dig og din famile m.v.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Direktør Trine Hounsgaard Pfeiffer (th@kanonen.dk/tlf 2172 8578) eller Jan Thomsen fra Ramsdal (jth@ramsdalgruppen.dk/tlf 4040 7719), som medvirker i stillingsbesættelsen. Ansøgning og CV sendes til ans@ramsdalgruppen.dk. Mærk din ansøgning ”leder til Orpigaq”. Ansøgningsfrist: d. 5. april 2018.

Se endvidere

Fonden Kanonen er en af Danmarks største udbydere af døgnpladser til udsatte unge og driver en række socialpædagogiske opholdssteder i Danmark og i Grønland. Ud over institutionen Orpigaq i Kangerlussuaq, som vi her søger en leder til, er der også institutioner på vej andre steder i Grønland.

Målgruppen kan karakteriseres som de sværest anbringelige eller mest utilpassede unge. Med mere end 16 års erfaring yder Kanonen en kvalificeret socialpædagogisk indsats overfor målgruppen unge i alderen 12 – 23 år, og skaber med sin pædagogik og faglige principper gode resultater. Kanonen har i dag ca. 60 fuldtidsmedarbejdere samt et antal faste vikarer fordelt på 10 forskellige fysiske enheder.

Se stillingsopslag